Bezpartyjni KWW Piotra Krzystka

Kontakt

Chcesz pomóc, włączyć się w kampanię dla Szczecina, zgłosić pomysł lub uwagę - pisz, czekamy na Twój udział:

kontakt@bezpartyjni.szczecin.pl

 

BEZPARTYJNI KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA KRZYSTKA

zarejestrowana jest również nazwa skrócona możliwa do stosowania na fakturach / umowach :

BEZPARTYJNI KWW PIOTRA KRZYSTKA
UL.FELCZAKA 17/U4
71-417 SZCZECIN
851-317-80-78

BZWBK SA 40 1090 2590 0000 0001 2411 3396

TYTUŁ WPŁATY : WPŁATA NA KOMITET WYBORCZY

ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZUJEMY NA POWYŻSZY RACHUNEK TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZELEWEM Z RACHUNKU OSOBY FIZYCZNEJ MAJĄCEJ MIEJSCE ZAMIESZKANIA W POLSCE I PODPISANĄ UMOWĘ Z BANKIEM NA PROWADZENIE RACHUNKU .
( dopuszczalna jest również wpłata na konto Komitetu za pomocą karty płatniczej i czeku rozrachunkowego  )