Bezpartyjni KWW Piotra Krzystka

Wybory - 16 listopada

To mieszkańcy, a nie politycy, wiedzą jakie są potrzeby. To nas, zwykłych mieszkańców, jest więcej niż członków wszystkich partii razem wziętych. Dlaczego więc działacze partyjni mają decydować o naszych sprawach? Dlaczego ważne dla nas decyzje mają zapadać w Warszawie podczas partyjnych zjazdów? Niech decyduje bezpartyjna większość.

Jak głosować?

  1. Zapoznaj się z dokonaniami.
  2. Należysz do partii? Nie - wybieraj spośród zwykłych ludzi. Niech decyduje bezpartyjna większość.
  3. Myśl o swoim mieście a nie partyjnych sporach i walkach.
  4. Zdecyduj się na sprawdzone osoby - nie eksperymentuj.
  5. Niech decydują czyny, nie słowa, dokonania a nie obietnice.

16 listopada niech decyduje bezpartyjna większość.