#mieszkańcy
przede
wszystkim

#mieszkańcy
przede
wszystkim

wybierz swój okręg i kandydata

Sfinansowano ze środków KWW Piotra Krzystka Bezpartyjni